(1)
Gençer Bingöl, F.; Gezmen Karadağ, M. Kronik Böbrek Yetmezliğinde Antioksidan Vitaminlerin İnflamasyon Ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. Bes Diy Derg 2020, 48, 75-83.