(1)
Doğan Güney, H.; Göbel, P. Egzersiz Yapan Bireylerin Fonksiyonel Besin Tüketim Durumları Ile Bilgi, Tutum Ve Düşünceleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Bes Diy Derg 2023, 50, 64-73.