(1)
Erdoğan, P.; Ünüsan, N. Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunda Güncel Yaklaşımlar: Bilinçli Farkındalık Ve Yeme Farkındalığı Uygulamaları. Bes Diy Derg 2023, 50, 95-102.