(1)
Kütahya, G.; Kişioğlu Halis, B.; Akyol Mutlu, A. Yetişkin Kadınlarda Dikotomi Düşünme Ölçeğinin (DTEDS) Yeme Bağımlılığı, Yeme Bozuklukları Ve Obezite Ile İlişkisinin Saptanması. Bes Diy Derg 2022, 50, 10-19.