(1)
Kılınç, A.; Akdevelioğlu, Y. Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Öngöstergesi Olarak Antropometrik Ve Biyokimyasal İndekslerin Rolü. Bes Diy Derg 2023, 50, 29-39.