Gençer Bingöl, F., & Gezmen Karadağ, M. (2020). Kronik Böbrek Yetmezliğinde Antioksidan Vitaminlerin İnflamasyon ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 48(2), 75–83. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1288