Doğan Güney, H., & Göbel, P. (2023). Egzersiz Yapan Bireylerin Fonksiyonel Besin Tüketim Durumları ile Bilgi, Tutum ve Düşünceleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(3), 64–73. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1489