Erdoğan, P., & Ünüsan, N. (2023). Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunda Güncel Yaklaşımlar: Bilinçli Farkındalık ve Yeme Farkındalığı Uygulamaları. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(3), 95–102. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1556