Koçyiğit, E., Esgin, Özge, & Köksal, E. (2023). Türkiye’nin Değişen Beslenme Örüntüsü. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(3), 40–52. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1670