Kütahya, G., Kişioğlu Halis, B., & Akyol Mutlu, A. (2022). Yetişkin Kadınlarda Dikotomi Düşünme Ölçeğinin (DTEDS) Yeme Bağımlılığı, Yeme Bozuklukları ve Obezite ile İlişkisinin Saptanması. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 50(3), 10–19. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1676