Onbaşı, Özgün, & Türker, P. F. (2023). e-Sağlıklı Beslenme Okuryazarlığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 51(2), 24–33. https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1728