Gençer Bingöl, Feray, ve Makbule Gezmen Karadağ. 2020. “Kronik Böbrek Yetmezliğinde Antioksidan Vitaminlerin İnflamasyon Ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 48 (2):75-83. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1288.