Doğan Güney, Hilal, ve Pınar Göbel. 2023. “Egzersiz Yapan Bireylerin Fonksiyonel Besin Tüketim Durumları Ile Bilgi, Tutum Ve Düşünceleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 50 (3):64-73. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1489.