Erdoğan, Pınar, ve Nurhan Ünüsan. 2023. “Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunda Güncel Yaklaşımlar: Bilinçli Farkındalık Ve Yeme Farkındalığı Uygulamaları”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 50 (3):95-102. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1556.