Kütahya, Gülberk, Betül Kişioğlu Halis, ve Aslı Akyol Mutlu. 2022. “Yetişkin Kadınlarda Dikotomi Düşünme Ölçeğinin (DTEDS) Yeme Bağımlılığı, Yeme Bozuklukları Ve Obezite Ile İlişkisinin Saptanması”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 50 (3):10-19. https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1676.