Haydaroğlu, Mehmet, ve Pelin Bilgiç. 2023. “Sürdürülebilir Kalkınmada Beslenme Ve Besinin Gerçek Fiyatı”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 51 (2):95-103. https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1722.