Yolcu, Furkan, Merve Koç Yekedüz, Fatma Tuba Eminoğlu, ve Fatma Gülhan Samur. 2023. “Kalıtsal Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Sekonder Uygulama Alanı Olarak Ketojenik Diyet Tedavisi: Nonketotik Hiperglisinemili Bir Olgu Sunumu”. Beslenme Ve Diyet Dergisi 51 (1):112-17. https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1736.