Gençer Bingöl, F. ve Gezmen Karadağ, M. (2020) “Kronik Böbrek Yetmezliğinde Antioksidan Vitaminlerin İnflamasyon ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 48(2), ss. 75–83. doi: 10.33076/2020.BDD.1288.