Doğan Güney, H. ve Göbel, P. (2023) “Egzersiz Yapan Bireylerin Fonksiyonel Besin Tüketim Durumları ile Bilgi, Tutum ve Düşünceleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(3), ss. 64–73. doi: 10.33076/2022.BDD.1489.