Kütahya, G., Kişioğlu Halis, B. ve Akyol Mutlu, A. (2022) “Yetişkin Kadınlarda Dikotomi Düşünme Ölçeğinin (DTEDS) Yeme Bağımlılığı, Yeme Bozuklukları ve Obezite ile İlişkisinin Saptanması”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(3), ss. 10–19. doi: 10.33076/2022.BDD.1676.