[1]
F. Gençer Bingöl ve M. Gezmen Karadağ, “Kronik Böbrek Yetmezliğinde Antioksidan Vitaminlerin İnflamasyon ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi”, Bes Diy Derg, c. 48, sy 2, ss. 75–83, Eki. 2020.