[1]
F. Yolcu, M. Koç Yekedüz, F. T. Eminoğlu, ve F. G. Samur, “Kalıtsal Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Sekonder Uygulama Alanı Olarak Ketojenik Diyet Tedavisi: Nonketotik Hiperglisinemili Bir Olgu Sunumu”, Bes Diy Derg, c. 51, sy 1, ss. 112–117, Nis. 2023.