Gençer Bingöl, F., ve M. Gezmen Karadağ. “Kronik Böbrek Yetmezliğinde Antioksidan Vitaminlerin İnflamasyon Ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 48, sy 2, Ekim 2020, ss. 75-83, doi:10.33076/2020.BDD.1288.