Doğan Güney, H., ve P. Göbel. “Egzersiz Yapan Bireylerin Fonksiyonel Besin Tüketim Durumları Ile Bilgi, Tutum Ve Düşünceleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 3, Ocak 2023, ss. 64-73, doi:10.33076/2022.BDD.1489.