Erdoğan, P., ve N. Ünüsan. “Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunda Güncel Yaklaşımlar: Bilinçli Farkındalık Ve Yeme Farkındalığı Uygulamaları”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 3, Ocak 2023, ss. 95-102, doi:10.33076/2022.BDD.1556.