Aslan Gönül, B., N. Özkan, E. Kurtbeyoğlu, O. Ścigalska, ve Z. Caferoğlu Akın. “Pediatrik Tip 2 Diabetes Mellitus Ve Metabolik Sendrom Birlikteliğinde Türkiye Ve Polonya Yaklaşımıyla Tıbbi Beslenme Tedavisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 3, Ocak 2023, ss. 121-30, doi:10.33076/2022.BDD.1701.