Pak, M., ve N. Z. Erdem. “Vücut Ağırlık Yönetiminde Tarçın Kullanımının Rolü”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 1, Nisan 2023, ss. 103-11, doi:10.33076/2023.BDD.1712.