Yolcu, F., M. Koç Yekedüz, F. T. Eminoğlu, ve F. G. Samur. “Kalıtsal Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Sekonder Uygulama Alanı Olarak Ketojenik Diyet Tedavisi: Nonketotik Hiperglisinemili Bir Olgu Sunumu”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 1, Nisan 2023, ss. 112-7, doi:10.33076/2023.BDD.1736.