Şahin, K., ve G. Akbulut. “Besin Güvencesizliği Ve Mental Sağlık İlişkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 2, Eylül 2023, ss. 104-10, doi:10.33076/2023.BDD.1753.