Küçükkasap Cömert, T., H. K. Bozkurt, ve C. Karaçaylı. “İşitme Kaybı Olan Bireylerde Akdeniz Diyetine Uyum Ve Diyet Toplam Antioksidan Kapasitenin Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 2, Eylül 2023, ss. 55-64, doi:10.33076/2023.BDD.1765.