Gençer Bingöl, Feray, ve Makbule Gezmen Karadağ. “Kronik Böbrek Yetmezliğinde Antioksidan Vitaminlerin İnflamasyon Ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 48, no. 2 (Ekim 2, 2020): 75–83. Erişim Haziran 18, 2024. https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1288.