Sukan, Betül, ve Gamze Akbulut. “Zorunlu Göçün Gıda Güvencesi Ve Beslenme Ile İlişkisi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 50, no. 3 (Ağustos 10, 2022): 74–83. Erişim Mart 2, 2024. https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1537.