1.
Navruz Varlı S, Mortaş H. Gıda Otomatlarında Bulunan Yiyecek ve İçeceklerin Enerji ve Besin Ögesi İçeriklerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Aralık 2022 [a.yer 18 Haziran 2024];50(3):53-6. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1666