1.
Gökmen Özel H, Işgın Atıcı K, Melekoğlu E. Türkiye’de Beslenme ve Diyetetik Lisans Programlarının Mevcut Durum Analizi: 2021-2022 Yıllarına Ait Verilerin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 12 Eylül 2023 [a.yer 02 Mart 2024];51(2):7-23. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1800