Editör Kurulu

Türkiye Diyetisyenler Derneği Adına
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Ayhan DAĞ

Kurucu Editör
Prof. Dr. Ayşe BAYSAL

Baş Editörler
Prof. Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL
Prof. Dr. Gülden PEKCAN

Editörler
Prof. Dr. Alev KESER
Prof. Dr. Aslı AKYOL MUTLU
Doç. Dr. Müge YILMAZ

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Dr. Emre DUMAN
Dr. Öğr. Üyesi Damla GÜMÜŞ
Arş. Gör. Dr. Tutku ATUK KAHRAMAN

Yabancı Dil Editörleri
Prof. Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL
Prof. Dr. Gülden PEKCAN