K vitamininin Kardiyovasküler Sağlık Üzerine Etkisi: Güncel Yaklaşımlar

Yazarlar

  • Gülen Suna Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

K vitamini, kardiyovasküler hastalıklar, arter kalsifikasyonu, antikoagülanlar

Özet

K vitamini doğada filokinon ve menakinon olmak üzere iki şekilde bulunmaktadır. K vitamininin en bilinen biyokimyasal rolü gama (γ-) glutamil karboksilaz enzimi için koenzim görevidir. En bilinen işlevi ise hepatik kan kaogülasyon faktörleri sentezi üzerinde gösterdiği etkidir. Son yıllarda K vitamininin kan koagülasyonu dışında vasküler hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde de etkili olduğu bildirilmektedir. Yapılan çalışmalarda K vitamini varfarin benzeri oral antikoagülan kullanımının koagülasyon faktörlerinin sentezini azaltarak, arteriyal tromboz riskini düşürdüğü bilinmektedir. Yeni yapılan çalışmalarda ise antikoagülan kullanımının K vitamini ile ilişkili olarak arteriyal kalsifikasyonlara neden olabileceği belirtilmektedir. Bu derleme yazıda K vitamininin kardiyovasküler hastalıklar, arter kalsifikasyonu ve ilaç etkileşimleri ile ilişkisi ele alınmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2018-06-18

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Suna G, Ayaz A. K vitamininin Kardiyovasküler Sağlık Üzerine Etkisi: Güncel Yaklaşımlar. Bes Diy Derg [Internet]. 18 Haziran 2018 [a.yer 23 Temmuz 2024];45(1):61-9. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/12

Sayı

Bölüm

Derleme