Glisemik İndeks, Glisemik Yük ve Kanser

Yazarlar

  • Ezgi Toptaş Bıyıklı Selçuk Üniversitesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya
  • Ali Emrah Bıyıklı Selçuk Üniversitesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya
  • Gamze Akbulut Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Glisemik indeks, glisemik yük, kanser

Özet

Son yıllarda artış gösteren birçok kronik hastalığın temelinde yetersiz ve dengesiz beslenme yer almaktadır. Modern diyete geçiş getirdiği kolaylıkların yanında hazır ve işlenmiş besin tüketiminin artmasına yol açmıştır. İşlenmiş karbonhidrat kaynakları glisemik indeks (Gİ) ve glisemik yük (GY) bakımından zengindir. Yüksek Gİ ve GY’li diyetlerin diyabet gibi bazı kronik hastalıkların insidansını artırması kanserle ilişkisinin incelenmesine yönelik çalışmaları da artırmıştır. Yüksek Gİ ve GY’li diyetler insülin salınımını tetikleyerek insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) düzeyinde artışa neden olmakta, bu da bazı kanser türleri için risk sayılmaktadır. Gİ ve GY ile kanser riskini inceleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen sonuçlar net değildir. Kanser hastalarının diyetlerindeki Gİ ve GY değerinin prognoz üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar ise oldukça sınırlıdır. Yüksek Gİ ve GY’li diyetlerin vücut ağırlık artışını tetikleyerek, obezite, diyabet, kanser gibi hastalıkların oluşum riskini artırabileceği unutulmamalı, Gİ ve GY değeri yüksek besinlerin tüketimi azaltılmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2018-06-18

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Toptaş Bıyıklı E, Bıyıklı AE, Akbulut G. Glisemik İndeks, Glisemik Yük ve Kanser. Bes Diy Derg [Internet]. 18 Haziran 2018 [a.yer 23 Temmuz 2024];45(1):70-6. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/13

Sayı

Bölüm

Derleme