Glutensiz Diyetin Çölyak Hastalarının Yaşamları Üzerine Etkisi: Türkiye Bakış Açısı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1357

Anahtar Kelimeler:

Çölyak hastalığı, glutensiz diyet, yetişkin, eğitim

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı glutensiz diyetin hastaların sosyal yaşamları üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Bireyler ve Yöntem: Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı niteliktedir. Çalışmada kullanılan anket formu elektronik formatta düzenlenerek, yaklaşık 6000 üyesi olan “Türkiye Çölyaklılar Birliği” isimli sosyal destek ağı aracılığı ile hastalara ilan edilmiştir. Hekim tarafından çölyak tanısı alan, 18 yaş ve üzeri bireyler çalışmaya dahil edilmiştir.

Bulgular: Çalışma toplam 464 (114 erkek, 350 kadın) birey ile tamamlanmıştır. Katılımcıların en az %50’si, glutensiz ürünlerin maliyetinin yüksek olmasının bu ürünleri satın alma gücünü etkilediğini (%59.3), marketlerde her zaman glutensiz ürün bulunmadığını (%51.9), yerel mağazalarda glutensiz ürünlerin her zaman bulunmadığını (%54.1) ve seyahatlerde glutensiz besin satan mağaza ve restoran bulma (%49.1) konularında zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir.

Sonuç: Günümüzde hastaların glutensiz diyet eğitimi tedavinin temelini oluşturmaktadır. Bu makalede; diyetisyenlerin glutensiz diyet eğitimi kapsamında yer alması gereken temel başlıklar ile diyetin sürdürülebilirliğini etkileyen engeller için çözüm önerileri vurgulanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2021-03-17

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Serin Y, Akbulut G. Glutensiz Diyetin Çölyak Hastalarının Yaşamları Üzerine Etkisi: Türkiye Bakış Açısı. Bes Diy Derg [Internet]. 17 Mart 2021 [a.yer 23 Temmuz 2024];49(1):48-56. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1357

Sayı

Bölüm

Araştırma