Bariatrik Cerrahi Geçiren Obez Hastaların Tedavi Sürecinin Retrospektif Analizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1388

Anahtar Kelimeler:

Bariatrik cerrahi, obezite, beslenme, diyetisyen

Özet

Amaç: Bariatrik cerrahi geçiren obez hastaların tedavi sürecinin; biyokimyasal, antropometrik ve sağlıkla ilişkili özellikler bakımından retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Retrospektif incelemeye 18 yaş ve üzeri 145 hasta alınmıştır. Sosyo-demografik özellikler, sağlık durumuna ve komplikasyonlara ilişkin bulgular hasta dosyalarından kaydedilmiştir. Antropometrik ölçümler, hasta takipleri sırasında diyetisyen tarafından kaydedilmiş olan verilerden elde edilmiştir. Post-operatif 12. ayda hastaların fazla vücut ağırlık kaybı oranı (%FKKO) hesaplanmıştır. Pre-operatif ve post-operatif biyokimyasal bulgular, hasta dosyalarından alınmıştır.

Bulgular: Hastalara bariatrik cerrahi yöntemi olarak laparoskopik sleeve gastrektomi (%99.8) uygulanmıştır. Hastaların yaş ortalaması 43.1±10.7 yıl olup, %77.9’u kadındır. Büyük çoğunluğunun (%86.9) en az bir hastalığa sahip olduğu, en yaygın görülen hastalığın diabetes mellitus (%41.3) olduğu belirlenmiştir. Post-operatif dönemlerde bulantı, kusma, konstipasyon en sık gözlenen komplikasyonlardır. Hastaların FKKO %67.7±16.5’tir. Post-operatif dönemde en fazla intolerans gelişen besin grubu, süt ve ürünleridir. Post-operatif dönemde hastaların açlık kan glukozu, trigliserit, total kolesterol, B12 vitamini düzeyleri azalmıştır.

Sonuç: Bariatrik cerrahi morbid obezite tedavisinde etkili bir yöntemdir ve FKKO’na göre başarı sağlanmıştır. Ancak, cerrahi sonrası görülen komplikasyonların azaltılması ve besin ögesi yetersizliklerinin önlenebilmesi için, hasta ile hekim ve diyetisyen arasındaki izlem görüşmelerinin düzenli yürütülmesi önerilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2021-03-23

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ongan D, Yılmaz H, Fıçı M, Ongan E, Çalık G, Nart A. Bariatrik Cerrahi Geçiren Obez Hastaların Tedavi Sürecinin Retrospektif Analizi. Bes Diy Derg [Internet]. 23 Mart 2021 [a.yer 23 Temmuz 2024];49(1):36-47. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1388

Sayı

Bölüm

Araştırma