Modern Çağın Sorunu Olarak “Çocukluk Çağı Obezitesi”: Sosyal Hizmet Uzmanı ve Diyetisyen İşbirliğinin Önemi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1390

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, diyetisyen, obezite, sosyal hizmet uzmanı

Özet

Modern çağın en yaygın hastalıklarından biri haline gelen obezite, çocukluk çağında erken yaşlarda görülmekte ve yetişkinlik döneminde diyabet, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon ve bazı kanser türleri gibi pek çok kronik hastalığa neden olmaktadır. Çocukluk çağı obezitesi; nedenleri ve sonuçları ile çok boyutlu ve bütüncül bir değerlendirme ve dolayısıyla multidisipliner bir çalışma gerektirir. Bu bağlamda çocukluk çağı obezitesi ile mücadelede etkili bir sonuca varmak için bu konudaki profesyonel sağlık çalışanlarının müdahale sürecine dahil olması ve iş birliği yapması önemlidir. Bu derleme çalışmanın temel amacı, bu profesyonel sağlık ekibine uzman yetiştiren sosyal hizmet odağında çocukluk çağı obezitesini, biyopsikososyal açıdan değerlendirmektir. Ayrıca çocukluk çağı obezitesi ile mücadelede diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanı işbirliğinin önemini ulusal ve uluslararası literatür ışığında açıklamaktır. Sonuç olarak çocukluk çağında obezite ile mücadelede önemli bir yeri olan sosyal hizmet uzmanı ve diyetisyen iş birliği, çocukların sağlıklı yaşam yıllarını artırmak için yapılan müdahalelerin daha etkili olmasına katkıda bulunur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2020-09-22

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Yıldırım F, Sadak E. Modern Çağın Sorunu Olarak “Çocukluk Çağı Obezitesi”: Sosyal Hizmet Uzmanı ve Diyetisyen İşbirliğinin Önemi. Bes Diy Derg [Internet]. 22 Eylül 2020 [a.yer 23 Temmuz 2024];48(1):83-90. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1390

Sayı

Bölüm

Derleme