Romatoid Artritte Tıbbi Beslenme Tedavisine Yönelik Yaklaşımlar

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1424

Anahtar Kelimeler:

Romatoid artrit, Akdeniz diyeti, anti-inflamatuvar diyet, glutensiz diyet

Özet

Romatoid artrit eklemlerde ilerleyici yıkıma neden olan, kronik seyirli inflamatuvar otoimmün bir hastalıktır. Yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bu hastalık, en sık 40-50’li yaşlarda başlamakta ve kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. Romatoid artritli hastalarda inflamasyonu azaltmak, antioksidan kapasiteyi artırmak ve lipit profilini iyileştirmek amacıyla beslenme tedavisine yönelik farklı yaklaşımlar incelenmektedir. Romatoid artrit hastalarının tıbbi beslenme tedavisinde ele alınan diyet modelleri arasında Akdeniz diyeti, anti-inflamatuvar diyet ve glutensiz diyet bulunmaktadır. Akdeniz diyetinin inflamatuvar belirteçlerde, hastalık aktivitesinde ve kardiyovasküler risk faktörlerinde azalmaya neden olabileceği belirtilmiştir. Genel olarak Akdeniz diyetine benzer özellikler taşıyan anti-inflamatuvar diyetin romatoid artrit üzerine olumlu etkileri olabileceği öne sürülmüş olmakla birlikte, hastalık aktivitesini azaltmaya yönelik yeterli kanıt bulunmamaktadır. Çölyak hastalarının tıbbi beslenme tedavisinde kullanılan glutensiz diyetin, romatoid artrit hastalarında da kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu derlemede; romatoid artritte beslenme tedavisine yönelik farklı yaklaşımların hastalık aktivitesi üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2021-03-29

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kaner G, Çalık G, Eren E, Gerdan V. Romatoid Artritte Tıbbi Beslenme Tedavisine Yönelik Yaklaşımlar. Bes Diy Derg [Internet]. 29 Mart 2021 [a.yer 23 Temmuz 2024];49(1):75-81. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1424

Sayı

Bölüm

Derleme