Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında İnflamatuvar Proteinler

Yazarlar

  • Zeynep Göktaş Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Nur Bengü Erdem Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

NAYKH, inflamasyon, adipokinler, leptin, kimerin, adiponektin

Özet

Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH) yüksek miktarda alkol tüketimi hikâyesi ya da ikincil bir nedene bağlı hepatik steatozu olmayan kişilerde karaciğerde fazla yağ birikimi durumudur. NAYKH Kronik karaciğer hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri olan NAYKH obezite ve insülin direnciyle yakından ilişkilidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, obezite ve obeziteyle ilişkili durumlar olan NAYKH, tip 2 diyabet ve metabolik sendrom ile kronik inflamasyon arasında bağlantı olabileceğini ileri sürmektedir. Klinik çalışmalar dünya genelinde hastalığın prevalansının arttığını göstermektedir. Hastalığın son yıllardaki görülme sıklığının artışı hastalığın oluşum mekanizmaları ve nedenlerine olan ilgiyi artırmıştır. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar adipoz dokunun enerji depolama dışında, salgıladığı adipokinler ya da adipositokinler ile NAYKH’ın başlangıcını tetikleyen kaynaklardan biri olduğunu göstermektedir. Bu derlemenin amacı leptin, tümör nekroz faktörü (TNF)-α, interlökin (IL)-6, retinol bağlayıcı protein (RBP)-4, adiponektin, resistin, visfatin, apelin, kimerin gibi adipokinlerin NAYKH patojenezindeki etkilerini incelemektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2018-06-18

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Göktaş Z, Erdem NB. Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında İnflamatuvar Proteinler. Bes Diy Derg [Internet]. 18 Haziran 2018 [a.yer 23 Temmuz 2024];45(1):83-90. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/15

Sayı

Bölüm

Derleme