Zorunlu Göçün Gıda Güvencesi ve Beslenme ile İlişkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1537

Anahtar Kelimeler:

Yerinden edilmiş bireyler, göçmen beslenmesi, gıda güvencesizliği, gıda güvencesi

Özet

Dünya’da uluslararası göçmen sayısı son 20 yılda 281 milyona ulaşmış olup, bu sayının 100 milyondan fazlasını çeşitli sebeplerden dolayı yerinden edilmiş bireyler oluşturmaktadır. Türkiye ise 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren 4 milyon zorla yerinden edilmiş göçmene ev sahipliği yapmaktadır.

2021 yılında yerinden edilmiş yaklaşık 45 milyon insan küresel gıda krizinde olan ülkelerden göç etmiştir. Bu nedenle zorunlu göç ve gıda güvencesi ilişkisi önemli bir konu haline gelmektedir. Gıda güvencesi, gıdanın bulunabilirliği, erişimi, kullanılabilirliği ve istikrar boyutlarını içeren bir kavramdır. Zorunlu göç durumunda ise gıda güvencesinin her boyutu çeşitli yönlerden etkilemektedir.

Halk sağlığının önemli bir parçası olan beslenmenin zorunlu göç ile ilişkisini inceleyen çalışmaların artması küresel sağlığın korunması ve bu konuda yeni politikaların geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Ülkemizde zorunlu göç ile gıda güvencesi ilişkisini ele alan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu derleme makale, gıda güvencesinin zorunlu göç ile ilişkisini literatüre dayalı olarak tartışmakta ve Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin beslenme durumu hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu vesile ile göç alanında çalışan bireylerin, kuruluşların veya örgütlerin çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-08-10

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Sukan B, Akbulut G. Zorunlu Göçün Gıda Güvencesi ve Beslenme ile İlişkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 10 Ağustos 2022 [a.yer 02 Mart 2024];50(3):74-83. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1537

Sayı

Bölüm

Derleme