Prader Willi Sendrom’lu Çocukta Tıbbi Beslenme Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bir Olgu Sunumu

Yazarlar

  • Hülya Yardımcı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Feray Çağıran Yılmaz Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Furkan Yolcu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi, Diyetisyen, Ankara
  • Nüket Ünsal Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
  • Onur Akın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Prader Willi Sendromu, tıbbi beslenme tedavisi, hiperfaji

Özet

Prader Willi Sendromu (PWS), vücudun birçok bölümünü etkileyen karmaşık genetik bir hastalıktır. Bebeklik döneminde hipotoni, beslenme güçlüğü, büyüme ve gelişme geriliği, çocukluk döneminde ise hiperfaji ve obeziteyle karakterize bir hastalıktır. Görülme sıklığı dünya genelinde 10.000-30.000 doğumda birdir. Hastalığın uzun dönemdeki obezitenin neden olduğu komplikasyon (diyabet, kardiyovasküler hastalık gibi) risklerini azaltmak için, ömür boyu devam edecek tıbbi beslenme tedavisi gerekmektedir. Tıbbi beslenme tedavisi hiperfaji kaynaklı obezitenin önlenmesine yönelik olup bu dönemde çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlemi oldukça önemlidir. Bu olgu sunumunda, PWS olan bir hastanın büyüme-gelişmesinin izlenmesinde hastalığa özgü eğrilerin kullanılmasının önemi ve tıbbi beslenme tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi tartışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-06-18

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Yardımcı H, Çağıran Yılmaz F, Yolcu F, Ünsal N, Akın O. Prader Willi Sendrom’lu Çocukta Tıbbi Beslenme Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bir Olgu Sunumu. Bes Diy Derg [Internet]. 18 Haziran 2017 [a.yer 23 Temmuz 2024];45(1):91-4. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/16

Sayı

Bölüm

Olgu Sunumu