Salata Sosu ile Dekontaminasyon S. aureus Yükü Üzerinde Etki Olabilir mi?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1684

Anahtar Kelimeler:

Klor, dezenfektan, nane, maydanoz, S. aureus

Özet

Amaç: Bu çalışma, özellikle servis aşamasındaki olası kontaminasyonlara karşı, nane ve maydanoz ekstraktları, sirke ve klorun marul yapraklarındaki S. aureus yükü üzerine etkilerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Aynı zamanda araştırmacı tarafından nane ve maydanoz ekstraktları temelli olarak geliştirilen, uygun organoleptik özelliklere sahip bir salata sosunun etkinliğini değerlendirmek amacıyla da planlanmış ve yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, temizlenmesi zor bir sebze olan marul örnekleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dezenfeksiyondan önce marul örnekleri üzerine S. aureus inokülasyonu gerçekleştirilmiştir. Dezenfektan olarak 200 ppm/L klor, sirke, nane ve maydanoz ekstraktlarının her birinden 5 ve 10 dakika süre ile 50 mL/L kullanılmıştır. Nane ve maydanoz özleri ile hazırlanan salata sosunun 50 mL/L miktarı kullanılmıştır. Marul örnekleri ya salata sosuna batırılıp çıkarılmış ya da 5 dakika bekletilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışma sonuçlarına göre, dezenfektanların S. aureus yükünde neden oldukları azalma düzeyleri, kontrol grubuna göre, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, tüm uygulamalarda S. aureus yükünde görülen azalma düzeyleri anlamlı bulunmuş ve en iyi azalma 15 dakikalık klor ve sirke uygulamalarında görülmüştür (p=0.01). Hazırlanan salata sosu üzerinde yapılan analizde, salata sosundan kaynaklanan S. aureus yüklerindeki azalma miktarları istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.00). Salata sosu organoleptik değerlendirmede 5 üzerinden 3.90±0.96 puan almıştır.

Sonuç: Çalışmanın sonuçları, doğal ekstraktların dezenfektan etkilerini kanıtlar niteliktedir. Ayrıca salata sosu olarak kullanımlarının servis sırasında mikrobiyal kontaminasyonu azaltmada etkili olabileceği de gösterilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-12-26

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ayhan B, Bilici S. Salata Sosu ile Dekontaminasyon S. aureus Yükü Üzerinde Etki Olabilir mi?. Bes Diy Derg [Internet]. 26 Aralık 2022 [a.yer 18 Haziran 2024];50(3):20-8. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1684

Sayı

Bölüm

Araştırma