Nörolojik Yutma Bozukluğu Olan Çocukların Besin Tüketim Durumlarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Nurcan Bağlam Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Beslenme ve Diyet Ünitesi, Ankara
  • Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Elif Acar Arslan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Ankara
  • Güzide Turanlı İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler:

Beslenme, disfaji, pediyatrik nöroloji, yutma bozuklukları

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı nörolojik yutma bozukluğu olan çocukların beslenme şekli ile enerji, makro ve mikro besin ögesi alım durumlarını değerlendirmektir. Bireyler ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı izleminde yutma bozukluğu tanısı almış 1-10 yaş arası nörolojik hastalığı olan 96 çocuk hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların genel bilgileri, beslenme şekli ve 24 saatlik besin tüketim kayıtları alınarak antropometrik ölçümleri yapılmıştır. WHO 2006 ve WHO 2007 büyüme standartlarına göre, yaşa göre vücut ağırlığı Z skor değeri -2SD altında olanlar malnütrisyonlu olarak kabul edilmiştir. Besin tüketimleri ve kullandıkları beslenme destek ürünleri BeBİS 7.2 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Günlük alınan enerji ve besin ögeleri,“Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi”nde belirtilen yaş grubuna göre önerilen miktarlar ile karşılaştırılarak yeterlilik düzeylerine bakılmıştır. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 3.8±2.4 yıldır (1-9.4 yıl). Çalışmada yer alan 96 hastanın %56.2’si erkek, %43.8’i kızdır ve çocukların %50’si malnütrisyonludur. Çocuklar beslenme tipine göre yalnızca oral, hem oral hem enteral ve yalnızca enteral yol ile beslenenler şeklinde 3 gruba ayrılmıştır. Bu gruplamaya göre hastaların %43.7’si yalnızca oral, %14.6’sı hem oral hem enteral, %41.7’si ise yalnızca enteral yolla beslenmektedir. Hastaların beslenme destek ürünü kullanma oranı ise %69.8’dir. Araştırmada yer alan erkek çocukların günlük alması gereken enerjinin %70.4’ünü, kız çocukların ise %61.6’sını karşıladığı saptanmıştır (p>0.05). Erkek çocukların günlük protein gereksinimlerinin %145.3’ünü, kız çocukların ise %127.9’unu karşıladığı sonucuna varılmıştır (p>0.05). Günlük posa alımı için ise çocukların gereksinmenin %23.3’ünü karşıladığı saptanmıştır. Sonuç: Büyüme gelişme döneminde besin ögesi ihtiyacındaki artış ve uygun besin ögelerini sağlama konusunda sorun yaşamaları nedeniyle nörolojik yutma bozukluğu olan çocuklar malnütrisyon riski altındadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2014-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Bağlam N, Yıldız E, Acar Arslan E, Turanlı G. Nörolojik Yutma Bozukluğu Olan Çocukların Besin Tüketim Durumlarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2014 [a.yer 23 Temmuz 2024];42(2):108-15. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/173

Sayı

Bölüm

Araştırma