Tip 1 Diyabet Tanısı Almış 0–5 Yaş Grubu Çocukların Anne Sütü Alımı ve Beslenme ile İlgili Etmenlerin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Neşe Yıldız Kaya Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri
  • Selim Kurtoğlu Erciyes Üniversitesi, Çocuk Hastanesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri

Anahtar Kelimeler:

Tip 1 diyabet, anne sütü, inek sütü, beslenme durumu

Özet

Amaç: Bu araştırma, tip 1 diyabet tanısı almış 0-5 yaş grubu çocuklarda tip 1 diyabet oluşumunu etkileyebilecek beslenme ile ilgili etmenlerin incelenmesi, anne sütü alım durumlarının ve tamamlayıcı besine geçiş dönemlerindeki beslenme özelliklerinin saptanması amacıyla yürütülmüştür. Bireyler ve Yöntem: Araştırmaya, 0-5 yaşları arasında, 36 tip 1 diyabetli çocuk (14 erkek, 22 kız) alınmış ve ebeveynlerine anket formu uygulanmıştır. Ayrıca çocukların bir günlük besin tüketim kayıtları ve antropometrik ölçümleri alınarak beslenme durumları incelenmiştir. Bulgular: Çocukların %55.6’sının doğumdan sonra ilk bir saat içerisinde anne sütü aldığı, %8.3’ünün 0-3 aylık dönemde anne sütü alımının kesildiği, %68.3’ünün ilk 6 ay yalnızca anne sütü aldığı, tamamlayıcı besinlere %11.1’inin 0-3 aylık dönemde ve %52.8’sinin 7-9 aylarda başladığı belirlenmiştir. 0-6 ayda inek sütüne başlayan çocuk olmadığı ve %55.6’sının inek sütüne 10-12 ayda başladığı, tahıllara %41.7’sinin 7-9 ayda başladığı ve %66.7’sinin hiç D vitamini takviyesi almadığı saptanmıştır. Sonuç: Çocukların diyabet etiyopatogenezinde etkili olabilecek, inek sütü ve tahıllar gibi besinlere erken dönemlerde (<3-4 ay) başlamadığı belirlenmekle birlikte, ilk 6 ay yalnızca anne sütü alımının istenen düzeyde olmaması, <3 ay anne sütü alan çocukların (n=3) olması ve çocukların çoğunun D vitamini desteği almamış olması tip 1 diyabet açısından dikkat edilmesi gereken etmenler olarak görülmektedir. Özellikle tip 1 diyabete genetik yatkınlığı olan çocuklara, β hücre otoimmünitesini ve hastalığın ortaya çıkışını geciktirebilmek ve/veya önleyebilmek için doğumdan itibaren doğru beslenme önerilerinin yapılması önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2014-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Yıldız Kaya N, Kurtoğlu S. Tip 1 Diyabet Tanısı Almış 0–5 Yaş Grubu Çocukların Anne Sütü Alımı ve Beslenme ile İlgili Etmenlerin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2014 [a.yer 23 Temmuz 2024];42(2):116-24. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/174

Sayı

Bölüm

Araştırma