Besin Güvencesizliği ve Mental Sağlık İlişkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1753

Anahtar Kelimeler:

Besin güvencesi, besin güvencesizliği, mental sağlık, depresyon, anksiyete

Özet

Besin güvencesi; besinlerin mevcudiyetini ve karşılanabilirliğini içeren, besinleri kabul edilebilir yollarla elde etmeyi, bireysel besin kullanımının yanı sıra kültürel normları da kapsayan karmaşık bir olgudur. Küresel besin üretimindeki ilerlemelere rağmen, dünya genelinde yaklaşık 928 milyon insan besin güvencesinden yoksun durumdadır. Besin güvencesizliği; malnütrisyon, anemi, obezite, diyabet, hipertansiyon gibi birçok beslenme ve fiziksel sağlık problemi ile ilişkilidir. Bununla birlikte besin güvencesizliği farklı boyutları aracılığıyla mental sağlık ile de yakından ilişkili görünmektedir. Sosyoekonomik durum, cinsiyet, etnik köken vb. besin güvencesini etkileyen faktörler göz önünde bulundurulduğunda besin güvencesizliğinin olumsuz fiziksel ve mental sağlık sonuçları ile ilişkili olması şaşırtıcı bir durum değildir. Literatürde besin güvencesizliği ve mental sağlık ilişkisini değerlendiren çalışmalar sınırlı olmakla birlikte yapılan araştırmaların sonuçları çelişkilidir. Bu çalışmanın amacı, güncel literatür doğrultusunda besin güvencesizliği ile mental sağlık sorunları arasındaki ilişkiyi incelemektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-12

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Şahin K, Akbulut G. Besin Güvencesizliği ve Mental Sağlık İlişkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 12 Eylül 2023 [a.yer 18 Haziran 2024];51(2):104-10. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1753

Sayı

Bölüm

Derleme