Diyabetik Nefropatide Tıbbi Beslenme Tedavisi

Yazarlar

  • Nesil Gören Atalay İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, İzmir
  • Gül Kızıltan Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Diyabet, nefropati, diyet, kılavuzlar

Özet

Diabetik nefropati, son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biridir. Tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastaların %40’ını etkiler. Diabetik nefropati, artmış glomerüler permeabilite nedeniyle belirli proteinlerin aşırı atımı ile karakterizedir ve bu glomerül hasarın derecesi ile koreledir. Nefropatinin gelişmesi veya hızlanmasında, diyabet kontrolünün kötü olması, hipertansiyon, dislipidemi, genetik etmenler, sigara, dengesiz beslenme gibi birçok etmenin etkisi olabilir. Diyabetik nefropati patogenezinde, hemodinamik etmenler, glukoza bağımlı yollar (glikasyon son ürünleri), poliol yolu, protein kinaz C aktivitesinde artış, sitokinler sorumlu tutulur. Diyabetik nefropati 5 evrede izlenir. İleri evresi son dönem böbrek yetmezliğidir ve renal replasman tedavisi (diyaliz, transplantasyon) uygulanır. Diyabetik nefropatinin önlenmesinde bozukluğa neden olabilecek bilinen risk etmenlerinin ortadan kaldırılması önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2014-08-14

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Gören Atalay N, Kızıltan G. Diyabetik Nefropatide Tıbbi Beslenme Tedavisi. Bes Diy Derg [Internet]. 14 Ağustos 2014 [a.yer 23 Temmuz 2024];42(2):160-7. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/180

Sayı

Bölüm

Derleme