İnsülin Direnci Olan Hastaların Antropometrik Ölçümleri ve Biyokimyasal Bulgularının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Gülin Öztürk Özkan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
  • Gülgün Ersoy Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Akın Dayan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Anahtar Kelimeler:

İnsülin direnci, antropometrik ölçümler, biyokimyasal bulgular

Özet

Amaç: Bu çalışma, insülin direnci tanısı alan hastaların antropometrik ölçümleri ve biyokimyasal bulgularını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Ekim 2011-Nisan 2012 tarihleri arasında, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniğine zayıflamak amacıyla gelen 30-50 yaşları arasında, ilk kez insülin direnci teşhisi konulan, hiperlipidemi dışında başka bir hastalığı bulunmayan, 53 kadın hastaya kişisel ve hastalık bilgilerini içeren bir anket uygulanmıştır. Hastaların rutin biyokimyasal bulguları ve insülin direncine ait biyokimyasal bulgularına bakılmış, HOMA-IR (Homeostatis Model Assessment-Insulin Resistance) değerleri hesaplanmış ve bazı antropometrik ölçümleri yapılmıştır. Bulgular: Araştırma sonunda hastaların vücuttaki yağ miktarı, yağ yüzdesi ve bel çevresi değerlerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Hastaların açlık kan trigliserit, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterol, glukoz, tokluk glukoz, açlık insülin ve tokluk insülin değerlerinin normal sınırlar içinde, açlık düşük dansiteli lipoprotein (LDL)-kolesterol ve çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL) kolesterol değerlerinin normalin üst sınırına yakın, total kolesterol değerlerinin normalin üst sınırında, HOMA-IR değerlerinin normal sınırın üzerinde olduğu görülmüştür. Sonuç: İnsülin direnci olan hastalarda BKİ, vücuttaki yağ miktarı, yağ yüzdesi, bel çevresi, HOMA-IR değerlerinin yüksek, açlık glukoz, tokluk glukoz, açlık insülin, tokluk insülin, açlık kan trigliserit, total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol değerlerinin normal düzeyde olduğu saptanmıştır. Obez hastaların HOMA-IR değerinin hesaplanması, insülin direnci olan hastaların erken dönemde yakalanmasını sağlayacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Öztürk Özkan G, Ersoy G, Dayan A. İnsülin Direnci Olan Hastaların Antropometrik Ölçümleri ve Biyokimyasal Bulgularının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2013 [a.yer 23 Temmuz 2024];41(2):124-31. Erişim adresi: https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/215

Sayı

Bölüm

Araştırma